wp6b911504.png
wp552cfbed.png
wp552cfbed.png

© 2008 G.E.E.M.

wpc872a5b1.jpg
wp9cd17ea6.png
wp98e6ed1d.png

Οι κύριες δραστηριότητες του GEEM είναι:

 

► Να διεξαγάγετε επιστημονικές μελέτες :

 • Απογραφές
 • Οικολογικές μελέτες :
 • Μελέτες στην επίδραση
 • Μελέτες στα είδη που έχουν το πατρογονικό ενδιαφέρον
 • Οδήγηση εμπειρογνωμοσύνη

 

wpc3560c7a.png

► Να βελτιώστε τις γνώσεις μας στα έντομα με πράξεις της έρευνας σε ορισμένα είδη ή ομάδες ειδών

 

Να προαγάγετε το εντομολογία και να μοιράστε τη γνώση μας :

 • Διασκέψεις, εκθέσεις
 • Καταρτίσεις για ενήλικες  
 • Εκπαιδευτικές επιτεύγματα : CD-ROM, DVD
 • Διεθνείς ανταλλαγές μεταξύ ερευνητών
 • Τακτική γραπτά κείμενα σε διάφορα  εγκύρα επιστημονικά περιοδικά
 • Des publications scientifiques